събота, 3 май 2014 г.

Правото да уча (Стих)

Образованието е основата, върху която да се противопоставим на всякакъв вид социална несправедливост. Следният стих намерих в доклад на Юнеско, озаглавен "Образование за всички, основано върху човешките права". И реших да го преведа. 

Правото да уча от Робърт Праути

Не е нужно да получа
Правото да уча.
То си е във мен.

И дори в резултат
На закон недомислен
Или някой бюрократ
Или както често ми се струва
Хората не се интересуват-
Ако поради всичко това
Училищната врата
И някой, който ме напътства,
Все отсъстват,
Все са недостъпни, то
Тези пречки не ми отнемат правото.

Та, ето ме мен
От същите кръв и плът
И с божията воля, и с вашата,
Ще си намеря своя път.

Не сме се виждали.
Не си ме опознал,
Но дали
Би заподозрял,
Че от мен мнозина в замяна ще получат.
Аз съм бъдеще
И ми се ще

Да имам правото да уча. 




Оригиналът

My Right to learn by Robert Prouty

I do not have to earn
The right to learn.
It’s mine.

And if because
Of faulty laws
And errors of design,
And far too many places where
Still far too many people do not care –
If because of all these things, and more,
For me, the classroom door,
With someone who can teach,
Is still beyond my reach,
Still out of sight,
Those wrongs do not remove my right.

So here I am. I too
Am one of you
And by God's grace,
And yours, I’ll find my place.

We haven’t met.
You do not know me yet
And so
You don’t yet know
That there is much that I can give you in return.
The future is my name
And all I claim
Is this: my right to learn.

Няма коментари:

Публикуване на коментар