понеделник, 30 декември 2013 г.

Защо образование на български език?

Помислете си само: Може ли българският език да стане отживелица, поради нарастващото образователно поднасяне на информацията в интернет, за разлика от преобладаващото допреди няколко години класифициране на информацията? Колко от вас осъзнават, че в интернет има вече цели образователни системи?1

И сега, въпросът е, дали, ако образователни системи, като Khan Academy, Coursera, CodeAcademy и т.н., не бъдат преведени на български език, след време въобще ще си струва да учим на него? Вероятно е крайност да говорим за застрашаване на българския език. Осем милиона българоговорящи далеч не са малко и езикова смъртност едва ли ни грози през следващите 40 години. Застрашените езици са обикновено тези, говорени от много малки общности - такива, които не разполагат с ресурсите да се преборят за образование на родния си език в рамките на някоя държава, като кюрдите в Турция. Дали обаче напълно свободният достъп до безплатно и качествено образование няма да отправи по-различно предизвикателство към езиковите групи,  след като за пръв път в глобален мащаб ще се разпространяват цели образователни системи на най-говорените езици в света?

Пазарът на образователни материали в момента се надува. Големите компании 2, които могат да предложат конкурентни продукти, никога няма да се поинтересуват от езикова група от ~8 милиона души с език, чиито звукови качества наподобяват заклинания. Моите връстници учат най-вече на английски. По-хитрите учат на немски език. Достъпът до английските, немските, испанските, португалските образователни материали често е безплатен. В 12-ти клас през 2009-та не си купих нито един учебник. Не съм и кандидатствал в България. На компютъра си имам библиотека с над 8 000 книги специализирана литература на чужди езици, като не броя отделни статии.

Какво може да ми се предложи като образование на български език, което аз не мога сам да си взема на познатите ми два чужди и един мъртъв език? И тук не иде реч за арогантност, а за опасението, че след 20 години българският език няма да е годен за образование като цяло. За какво ще се използва българският език, когато не си струва да учиш на него? Способен ли е въобще българският образователен пазар да задоволи нуждите на един глобализиран свят и ще има ли понятие "вносно образование"?

20-те от най-говорените езици на света се говорят от общности, които наброяват поне около 50 милиона души всяка.(За справка с егото: Българският език е на 5-то място по превод в Khan Academy към 28.03.2014) Ако досега икономически потребните езици са превъзхождали останалите, защото са увеличавали възможността за икономическо облагоденстване, то в момента (, а не в бъдещето!)  образователно потребните езици се разпространяват неимоверно ускорено. Когато една от причините даден език да се окаже застрашен е занижената му употреба в определени измерения на общуването, тогава педагогическата комуникация комай е най-съществената, защото именно чрез нея се предава огромната част от езиковата култура на следващите поколения.

Тук не става въпрос просто за lingua franca, тъкмо защото новите учебни материали покриват цели образователни системи, а не се използват единствено за обособени сфери на науката и търговията. Не говорим за глобалния научен дискурс или бизнес общността, а за ежедневното обучение. В нашия български случай разчитаме на една образователна система, която, както не е тайна за никого, се проваля. Но в епохата на новото ви електронно портфолио и нови стандарти за сертифициране чрез онлайн платформи, които не просто представляват плънката на CV-то, а точната биография на вашия учебен опит и прилежащите механизми за потвърждаване на вашите знания; в епохата, в която да напуснеш преждевременно университета е не просто злочеста нужда, а е по-високо отличие от дипломата, какво може да предложи една българска образователна система?

Нямам намерения да звуча апокалиптично, но образованието на родния език е етичен проблем. И това е просто една от отправите точки в личните ми начинания. А именно- опита да преведа най-качествените и безплатни образователни ресурси в интернет на български език. :)

Та така де: Подкрепяйте местната образователна общност!
______

1. В случая имам предвид систематизирано знание, поднесено с педагогически подходи. Не вземам предвид институциите, сградите и всичко останало, което разбираме под "Образователна система" в ежедневието.
2. Равносилно в много от случаите на големите американски издателски къщи.
3. Austin, Peter K; Sallabank, Julia (2011). "Introduction". In Austin, Peter K; Sallabank, Julia.Cambridge Handbook of Endangered Languages. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88215-6.


Кирилица от 17-ти век.

Няма коментари:

Публикуване на коментар