неделя, 14 септември 2014 г.

Най-натрапчивата мисъл

Онзи ден беше публикувана една статия със заглавието "Битката с неграмотността на учениците започва най-рано през 2017 г." 

Там пише: "Нивото на грамотността ще се повишава, без да се бърза, защото ще трябва да се чака изготвянето на различни анализи от МОН, които ще са готови през 2016-2017 г. Така например ефективността на посещение на задължителната предучилищна подготовка ще бъде оценена едва през 2017 г., допълва „Сега". Слухови, зрителни и говорни тестове за установяване на проблеми при четенето ще бъдат осигурени, но чак през 2016 г. Всички дейности за квалификация на учителите са предвидени за 2017 г. Едва тогава ще има изготвени и учебни средства, предназначени за възрастни. 39.4% от българските ученици на 15 г. са под критичното ниво на четене според последното международно изследване PISA 2012, напомня стратегията. По данни на НСИ пък общият брой на неграмотните деца у нас е 112 778. 81 000 граждани никога не са посещавали училище."

Само аз ли страдам от натрапчивата мисъл, че в рамките на няколко поколен
ия вече израстват множество неграмотни хора? Неграмотни в случая ще рече хора, което не могат да продължат развитието си, защото им липсват основните компетентности, върху които да учат. Независимо дали имат волята или не.

Това са хора, които ще живеят във века на "учене през целия живот", "икономика на знанието", "100% грамотни общества", безпрецедентна социална мобилност, изключително динамичен пазар на труда, непрекъснати иновации, безплатно университетско образование от най-добрите университети в света и те ще изпуснат всичко това, защото едно министерство вече няколко деситилетия е неспособно да планира. Учениците не могат да спрат живота си, докато не се реформира образованието! Те ще станат част от едно изпуснато поколение, за което няма да намерим място в продължение на цял един човешки живот. И тази мисъл ме побърква. 

Еднa доброволческа инициатива също си прави други планове.
Аз утре прекрачвам прага на училището в изпълнение на моята образователна повинност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар